Barbara Chisnell

Realitná konzultantka
Barbara  Chisnell

Contact


About

Večná optimistka. Záleží mi na korektných a čestných medziľudských vzťahoch, čím sa riadim nie len v živote, ale aj pri svojej práci. Mojim krédom je: „užiť si prítomnú chvíľu”.

My colleagues